Club golfových seniorů

Club golfových seniorů (CGS) vznikl v říjnu 2012. CGS není a nebude členem České Golfové Federace. Členové CGS jsou členy ČGF prostřednictvím svých domovských klubů.

CGS vznikl s cílem vytvořit optimální podmínky pro seniorský golf.

Počet seniorů v ČGF se blíží 10 000. Zhoršující se ekonomická situace seniory výrazně limituje. Většinou hrají pouze na svých domovských hřištích. Z finančních důvodů omezují fee hraní. Další pokles lze očekávat do budoucna. Podpořit nárůst fee hraní u seniorů lze jediným možným způsobem, zpřístupnit hřiště atraktivní cenou fee. V případě, že hřiště mají i ubytovací kapacity, nebo lze ubytování zajistit pro více hřišť v regionu, připadá do úvahy i atraktivní cena ubytování.

CGS si klade za cíl v rámci celé České republiky a sousedních států (Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko) vytvořit síť vybraných kvalitních golfových hřišť, která budou členům CGS umožňovat hru za atraktivní cenu fee. Počet těchto partnerských hřišť bude limitován (předpoklad 2 – 3 hřiště v rámci jednoho kraje), což tato hřiště pro seniory zatraktivní a podnítí rozvoj seniorské golfové turistiky, kterou jistě podpoří i organizování turnajů pro členy CGS na jednotlivých partnerských hřištích.