Optimální podmínky pro seniorský golf.

CGS si klade za cíl v rámci celé České republiky a sousedních států (Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko) vytvořit síť vybraných kvalitních golfových hřišť, která budou členům CGS umožňovat hru za atraktivní cenu fee.

Chci se stát členem

O klubu

Club golfových seniorů (CGS) vznikl v říjnu 2012. CGS není a nebude členem České Golfové Federace. Členové CGS jsou členy ČGF prostřednictvím svých domovských klubů.

CGS vznikl s cílem vytvořit optimální podmínky pro seniorský golf.

Počet seniorů v ČGF se blíží 10 000. Zhoršující se ekonomická situace seniory výrazně limituje. Většinou hrají pouze na svých domovských hřištích. Z finančních důvodů omezují fee hraní. Další pokles lze očekávat do budoucna. Podpořit nárůst fee hraní u seniorů lze jediným možným způsobem, zpřístupnit hřiště atraktivní cenou fee. V případě, že hřiště mají i ubytovací kapacity, nebo lze ubytování zajistit pro více hřišť v regionu, připadá do úvahy i atraktivní cena ubytování.

CGS si klade za cíl v rámci celé České republiky a sousedních států (Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko) vytvořit síť vybraných kvalitních golfových hřišť, která budou členům CGS umožňovat hru za atraktivní cenu fee. Počet těchto partnerských hřišť bude limitován (předpoklad 2 – 3 hřiště v rámci jednoho kraje), což tato hřiště pro seniory zatraktivní a podnítí rozvoj seniorské golfové turistiky, kterou jistě podpoří i organizování turnajů pro členy CGS na jednotlivých partnerských hřištích.

Partnerská hřiště

S partnerskými hřišti má CGS podepsanou „Smlouvu o spolupráci“, která definuje cenu fee pro členy CGS na příslušném hřišti, podmínky a časové omezení platnosti.

Seznam partnerských hřišť není konečný, s představiteli dalších hřišť jednání probíhají.

Seznam partnerských hřišť

Spřátelená hřiště

Spřátelená hřiště jsou hřiště, se kterými nemá CGS podepsanou „Smlouvu o spolupráci“, ale existuje písemná nebo ústní dohoda, na základě které příslušné hřiště vypíše v sezoně 1 – 3 turnaje pro členy CGS za výrazně zvýhodněných cenových podmínek.

Seznam spřátelených hřišť není konečný, s představiteli dalších hřišť jednání probíhají.

Seznam spřátelených hřišť

Nemáte spoluhráče?

Pokud si chcete domluvit spoluhráče na partii golfu, stačí poslat na info@cgscz.eu Váš požadavek, ve kterém uvedete Vaše jméno a příjmení, hřiště, na kterém chcete hrát, datum, kdy chcete hrát a Vaše telefonní číslo. Váš požadavek bude zveřejněn v následující tabulce.

Hledám spoluhráče